ZARZĄD GŁÓWNY

Siedziba Zarządu Głównego PTL

Adres: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin

mapa google

Dyżury: środa, piątek w godz. 8.00 – 13.00

Kierownik Biura ZG PTL:  mgr Anna Błaszczak 534-695-792

ptl@poczta.umcs.lublin.pl

Regon: 000816279

NIP: 712-25-21-330

Konto bankowe: PKO S.A. II O. Lublin

nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

Nr KRS Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 4328

Skład Zarządu Głównego PTL w kadencji 2020-2023

Przewodnicząca prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram
Wiceprzewodnicząca prof. UW dr hab. Anita Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
biogram

Wiceprzewodniczący prof. zw. dr hab. Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
biogram

Wiceprzewodnicząca dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
biogram

Sekretarz dr Urszula Jęczeń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram

Skarbnik mgr Kamila Bigos (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram

Członkowie

dr hab. Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
biogram

dr Ewa Hrycyna (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
biogram

dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
biogram

dr Joanna Trzaskalik (Akademia Ignatianum w Krakowie)
biogram

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram