ZARZĄD GŁÓWNY

Siedziba Zarządu Głównego PTL

Adres: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin

mapa google

Dyżury: poniedziałek, środa w godz. 18:00-20:00
Dodatkowy dyżur w czerwcu: 10 czerwca w godz. 10:00-14:00

Kierownik Biura ZG PTL:  mgr Gabriela Dadej 534-695-792

ptl@poczta.umcs.lublin.pl

Regon: 000816279

NIP: 712-25-21-330

Konto bankowe: PKO BP S.A. II O. Lublin

nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

Nr KRS Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 4328

Skład Zarządu Głównego PTL w kadencji 2023-2026

Przewodniczący dr Wojciech Lipski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wiceprzewodnicząca dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Wiceprzewodnicząca dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Wiceprzewodnicząca dr hab. Anita Lorenc, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Sekretarz dr hab. Ewa Wolańska (Uniwersytet Warszawski)

Skarbnik dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Członkowie

prof. dr hab. Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Olga Przybyla, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr Ewa Hrycyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Joanna Trzaskalik (Akademia Ignatianum w Krakowie)