ADRES REDAKCJI

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Dr Urszula Jęczeń – Sekretarz „Biuletynu Logopedycznego”
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin
e-mail: ptl@poczta.umcs.lublin.pl