I Majówka Logopedyczna „Neurobiologiczne podstawy logopedii”

I Majówka Logopedyczna „Neurobiologiczne podstawy logopedii”

 

Szanowni Państwo,

Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego oraz Naukowe Koło Logopedów i Audiologów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie inicjują pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego cykl corocznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych pod hasłem „Majówka Logopedyczna w Lublinie”. Wszystkim wiadomo, że Lublin jest kolebką polskiej logopedii. W Lublinie na początku lat 60. XX wieku powstało i do dziś ma swoją siedzibę Polskie Towarzystwo Logopedyczne, które nieprzerwanie wydaje swój organ – czasopismo „Logopedia”, w Lublinie zapoczątkowano kształcenie logopedów i w Lublinie działalność rozpoczął Polski Związek Logopedów.

Dziś logopedia, a wraz z nią kształcenie logopedów, prężnie rozwija się w wielu ośrodkach akademickich w całej Polsce, powstają specjalizacje logopedyczne, praktyka logopedyczna profesjonalizuje się, logopedzi stają przed nowymi wyzwaniami. Wiedza o człowieku, a także o uwarunkowaniach rozwoju i zaburzeń mowy jest coraz większa, jednak zmiany cywilizacyjno-kulturowe, tendencje demograficzne, migracje ludności i inne zjawiska współczesnego świata ujawniają wciąż nowe, dotąd nieopisane problemy logopedyczne.

Logopedom potrzebna jest przestrzeń do dzielenia się naukowymi odkryciami z przedstawicielami pokrewnych dyscyplin naukowych, miejsce do wymiany zawodowych doświadczeń, forum do otwartej dyskusji. To nie tylko idea, ale przede wszystkim potrzeba, przyświeca organizacji corocznych, ogólnopolskich konferencji z cyklu „Majówka Logopedyczna w Lublinie”.

Pierwsze spotkanie uczestników „Majówki Logopedycznej w Lublinie” zaplanowano w terminie 11-12 maja 2024 roku pod hasłem „Neurobiologiczne podstawy logopedii”. Tegoroczna konferencja jest zadedykowana twórcy polskiej szkoły neuropsychologii klinicznej w Lublinie, Panu Profesorowi Marcelemu Klimkowskiemu in memoriam, uczniowi Aleksandra R. Łurii, wielkiemu Przyjacielowi logopedów zainteresowanych relacją mózg – umysł – język w normie i zaburzeniach.

Do aktywnego udziału w konferencji w roli prelegenta, prowadzącego warsztat bądź prezentującego poster zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką neurobiologicznych uwarunkowań mowy – badaczy, praktyków, a także doktorantów i studentów logopedii. Termin zgłaszania wystąpień upływa 10 kwietnia 2024 r. Wystąpienia wygłoszone w trakcie konferencji planujemy opublikować w serii wydawniczej „Mowa. Teoria – Praktyka”. Szczegółowy program I Majówki Logopedycznej w Lublinie prześlemy w połowie kwietnia.

Miejsce obrad:
Wydział Filologiczny UMCS, Pl. M Curie-Skłodowskiej 4, Lublin, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin;

Organizator konferencji:
Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Naukowe Koło Logopedów i Audiologów;

Opłata konferencyjna (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, bez zakwaterowania):
– dla członków PTL do 30 kwietnia 2024 r. – 250 zł
– dla członków PTL po 30 kwietnia 2024 r. – 300 zł
– dla osób niebędących członkami PTL do 30 kwietnia 2024 r. – 300 zł
– dla osób niebędących członkami PTL po 30 kwietnia 2024 r. – 350 zł
– dla studentów i doktorantów do 30 kwietnia 2024 r. – 150 zł
– dla studentów i doktorantów po 30 kwietnia 2024 r. – 200 zł

Osoby zainteresowane udziałem w I Majówce Logopedycznej w Lublinie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: PKO S.A. II O. Lublin nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska (wraz z tytułem naukowym) wraz z adnotacją „I Majówka Logopedyczna w Lublinie”. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury potwierdzającej poniesione koszty udziału w konferencji prosimy o podanie danych i wpisanie adnotacji „Faktura”.

Karta zgłoszeniowa:
https://docs.google.com/…/1Sal7lgBL5fceY0_t…/edit…

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem PTL, powinny wypełnić deklarację członkowską (dostępna na stronie PTL https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl) i przesłać ją wraz z dowodem wpłaty składki za dany rok w wysokości 100,00 złotych (nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106) na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin.

Komitet Naukowy konferencji:
– prof. dr hab. Stanisław Grabias
– prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
– dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS
– dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS – przewodnicząca
– dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
– dr Urszula Jęczeń
– dr Magdalena Kozłowska
– dr Anna Kruczyńska-Werner
– dr Wojciech Lipski
– dr Monika Łuszczuk
– dr Ewa Muzyka-Furtak
– dr Katarzyna Sienkiewicz
– dr Joanna Stasiak
– dr Elżbieta Szabelska
– dr Małgorzata Waryszak
– dr Marta Wysocka
– mgr Łukasz Maj

Komitet Organizacyjny konferencji:
– Karol Żuraw – przewodniczący
– Gabriela Czechowicz
– Amelia Owczarczyk
– Patrycja Nowak
– Natalia Sikora
– Natalia Błachnia
– Julia Strycharczuk
– Zuzanna Szałowska
– Martyna Kowalska

Zapraszamy do udziału!