dr n. med. ALEKSANDRA DURANOWSKA-SEROCKA

dr n. med. ALEKSANDRA DURANOWSKA-SEROCKA

29 listopada 2021 r. dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci dr n. med. Aleksandry Duranowskiej-Serockiej – naszej serdecznej koleżanki, która jako praktyk, wykładowca i badacz mowy osób z afazją twórczo uczestniczyła z szczecińskich działaniach logopedycznych.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci


Prace dr n. med. Aleksandry Duranowskiej-Serockiej:

Aleksandra Duranowska-Serocka, Zaburzenia czynności językowych i  aktywności w kontaktach z otoczeniem po uszkodzeniu struktur podkorowych w wyniku udaru mózgu,  „Logopedia”, 2000, t. 27 s.  93-112.

Aleksandra Duranowska-Serocka, Przemysław Nowacki, Wioletta Posio, Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach z otoczeniem a uszkodzenie struktur podkorowych i wyspy, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 63-86.

Aleksandra Duranowska-Serocka, Jak porozumiewać się, kiedy nie można mówić? Poradnik dla opiekunów chorego z afazją, Glottispol, 2010.

Aleksandra Duranowska-Serocka, Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach
z otoczeniem w poudarowym uszkodzeniu struktur podkorowych
(niepublikowana rozprawa doktorska; promotor: prof. dr hab. Przemysław Nowacki, recenzenci: prof. dr hab. Marceli Klimkowski, prof. dr hab. Zygmunt Domański, Pomorska Akademia Medyczna, 3. 10. 2003 r.).