Informacja nt. składek i zaproszenie do zgłaszania propozycji tematów konferencji, szkoleń i warsztatów organizowanych przez PTL

Informacja nt. składek i zaproszenie do zgłaszania propozycji tematów konferencji, szkoleń i warsztatów organizowanych przez PTL

Szanowni Państwo, 

Przypominamy o regularnym opłacaniu składek członkowskich. Dziękujemy jednocześnie tym, którzy regularnie je opłacają.

Składka członkowska wynosi 100 zł. Dane do przelewu można znaleźć w zakładce „Zarząd Główny” oraz pod poniższym linkiem: 

Informujemy także o korzyściach, jakie płyną z członkostwa w PTL. 

 Członek PTL może otrzymać certyfikat przynależności. Są trzy rodzaje certyfikatów w zależności od długości stażu: 
– podstawowy certyfikat (od 3 do 7 lat przynależności do PTL)
– srebrny certyfikat (od 7 do 15 lat przynależności do PTL) 
– złoty certyfikat (od powyżej 15 lat przynależności do PTL).

Dodatkowo, aktywnym członkom PTL* zapewniamy zniżki za udział w organizowanych przez PTL konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach. 

 * Aktywnymi członkami PTL są ci, którzy opłacili składkę w ubiegłym i/lub bieżącym roku kalendarzowym. Zwracamy się również z prośbą o zgłaszanie propozycji tematów, które Państwa zdaniem warto poruszyć na organizowanych przez PTL konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach. 
Propozycje prosimy zgłaszać na adres mailowy PTL: ptl@poczta.umcs.lublin.pl Zachęcamy też do dołączania do PTL! 

Szczegółowe informacje oraz wzór deklaracji można znaleźć w zakładce “Statut PTL” -> “Deklaracja Członkowska PTL” oraz pod poniższym linkiem:


Z poważaniem,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego