Profesor Jan Ożdżyński (1941-2017)

Profesor Jan Ożdżyński (1941-2017)

Twórca i wieloletni Kierownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej, w latach 1993-1996 Prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Współtworzył podwaliny pod nowoczesną polską logopedię, nadając jej ściśle językoznawczy charakter.

Uczestniczył w pracach Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
Pozostanie w naszej pamięci jako autorytet naukowy.

Człowiek niezwykle sumienny i życzliwy, znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży.