Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Polskie Towarzystwo Logopedyczne, po zapoznaniu się z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych i w porozumieniu z Polskim Związkiem Logopedów, wyraża zdecydowanych sprzeciw wobec regulacji zapisanych w tym dokumencie i popiera stanowisko innych środowisk naukowych oraz grup zawodowych ujętych w projekcie tej ustawy, przedstawione w załączonym liście otwartym do Ministra Zdrowia.

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Jolanta Panasiuk