LOGOPEDIA Tom 51-2, 2022

LOGOPEDIA Tom 51-2, 2022

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2022
51-2


Strona tytułowa
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 3

Strona redakcyjna
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 4

Spis treści
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 5-7

Henryk Skarżyński
Laudacja z okazji 40-lecia pracy naukowej i 45-lecia pracy zawodowej Profesora
Zdzisława Marka Kurkowskiego
,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 11-17
DOI: https://doi.org/10.24335/7zvv-6455

Kazimiera Krakowiak
Przyswajanie języka fonicznego przez dzieci z uszkodzeniami słuchu w toku interakcji komunikacyjnych wspomaganych fonogestami,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 21-44
DOI: https://doi.org/10.24335/gygm-j303

Alina Maciejewska
Słyszę – słucham – rozumiem. Rola zagadki w poznawaniu świata i języka,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 45-64
DOI: https://doi.org/10.24335/arem-e748

Bogdan Szczepankowski
Fonetyka wizualna,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 65-75
DOI: https://doi.org/10.24335/e5ky-4h91

Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski
Specyfika rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z uszkodzeniem narządu
wzroku
,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 77-95
DOI: https://doi.org/10.24335/yyjq-gk47

Jagoda Cieszyńska-Rożek
Kształtowanie planu ruchu artykulacyjnego,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 97-112
DOI: https://doi.org/10.24335/8by8-sp37

Renata Marciniak-Firadza
Audiogenne zaburzenia głosu – charakterystyka, diagnostyka, rehabilitacja,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 113-144
DOI: https://doi.org/10.24335/sknz-9f56

Danuta Raj-Koziak, Elżbieta Gos
Współczesne możliwości diagnostyki i terapii szumów usznych,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 145-154
DOI: https://doi.org/10.24335/c257-md27

Tomasz Woźniak
Lateralizacja słuchowa a niepłynność mówienia u osób jąkających się,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 155-168
DOI: https://doi.org/10.24335/cv1d-0348

Anita Lorenc, Daniel Król, Andrzej Senderski, Renata Borowiecka
Percepcja ± dźwięczności a akustyczny parametr VOT w terapii Neuroflow ATS,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 169-192
DOI: https://doi.org/10.24335/hh9g-ve04

Katarzyna Sienkiewicz , Krzysztof Kochanek
Ocena przydatności funkcji latencja-natężenie odpowiedzi ABR w diagnostyce słuchu pacjentów z zespołem Downa,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 193-210
DOI: https://doi.org/10.24335/sxbp-rc42

Marta Wysocka
Percepcja rytmu w muzyce i mowie,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 211-228
DOI: https://doi.org/10.24335/f7v0-6w84

Olga Przybyla
Wady wymowy oraz trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu u chłopca z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 231-238
DOI: https://doi.org/10.24335/na31-gx70

Jolanta Panasiuk
Czy każdy słyszy inaczej? O specyfice percepcji słuchowej w normie biologicznej
i zaburzeniach,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 229-254

Ewa Muzyka-Furtak
Ćwiczenia semantyczno-leksykalne dla dzieci z uszkodzonym słuchem – stymulowanie rozwoju języka i komunikacji w świetle refleksji glottodydaktycznej,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 255-266
DOI: https://doi.org/10.24335/bs2p-vt87

Bartłomiej Kusy, Marta Wysocka
Narzędzie do oceny kompetencji z zakresu emisji i higieny głosu i jego zastosowanie,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 267-292
DOI: https://doi.org/10.24335/k03s-ma97

Adrianna Urban-Rafałek
Sposoby przetwarzania słuchowego i lateralizacja słuchowa osób ze spektrum zaburzeń autystycznych,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 293-314
DOI:  https://doi.org/10.24335/arb1-9y77

Monika Łuszczuk
Ocena motoryki narządów mowy. Wskazówki dla logopedów,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 315-334
DOI: https://doi.org/10.24335/zshp-b012

Łukasz Maj
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (augmentative and alternative methods of communication – AAC) w rozwijaniu funkcji poznawczych,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 335-350
DOI: https://doi.org/10.24335/p9e4-e869

Aldona Kocyła-Łukasiewicz
Analiza tekstów pisanych osoby z uszkodzonym słuchem,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 351-374
DOI: https://doi.org/10.24335/zv10-aa26

Paulina Krzeszewska
Rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji.
Podstawy postępowania logopedycznego, wyd. IV, Ergo-Sum, Bytom 2022,

„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 375-378
DOI: https://doi.org/10.24335/kwn9-cj21

Aneta Domagała
Rec: Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Lipiec, Agata Mężyk, Faza ustna połykania u dzieci w wieku przedszkolnym – perspektywa logopedyczna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2021, ss. 152,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 379-282
DOI: https://doi.org/10.24335/s2t6-0c26

Danuta Pluta-Wojciechowska
Rec: Donata Oziemczuk, Monika Owsianowska, Nowe spojrzenie na wędzidełko języka u niemowląt i starszych dzieci, Wydawnictwo Stomatologia Oziemczuk, Zielona Góra 2022, ss. 144,
„Logopedia”, 51-2, 2022, s. 383-391
DOI: https://doi.org/10.24335/fh2c-ty19