VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS

W dniach 27-28 stycznia 2018 r. w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki” organizowana przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS działające przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną. Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uznawane są za kolebkę polskiej logopedii. To tutaj, niemal 60 lat temu, Profesor Leon Kaczmarek stworzył podstawy teoretyczne i akademickie logopedii w Polsce. Lubelski ośrodek logopedyczny uznawany jest za wiodący w kraju za sprawą Pana Profesora Stanisława Grabiasa, którego refleksja ukształtowała współczesną myśl logopedyczną.

Tegoroczna konferencja miała charakter wyjątkowy. Najmłodsze pokolenie uczniów chciało w sposób szczególny podziękować Panu Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi za 50-letni okres pracy naukowej i dydaktycznej, organizując konferencję poświęconą strategiom, metodom i technikom terapii logopedycznej zadedykowaną naszemu Mistrzowi i Wychowawcy. W wydarzeniu uczestniczyło ponad dwustuosobowe grono specjalistów – badaczy i praktyków, studentów i doktorantów związanych z lubelskim ośrodkiem logopedycznym.  Poprzez organizację konferencji i wydarzeń jej towarzyszących, jako studenci, pragnęliśmy wyrazić wdzięczność Panu Profesorowi, którego uważamy za swego mentora, który pomagał nam stawiać pierwsze kroki w dziedzinie logopedii i nieustannie czuwał nad naszym rozwojem – motywował, wspierał, dostrzegał potencjał w każdym z nas ciesząc się sukcesami i smucąc niepowodzeniami. Pan Profesor zawsze dostrzegał w nas coś, czego my sami nie zawsze potrafiliśmy dostrzec, rozbudzał ciekawość poznawczą, uczył staranności, dociekliwości i konsekwencji w budowaniu refleksji nie tylko naukowych, ale także tych o życiu. Wskazywał drogi i ścieżki wiodące do wspólnego celu, którym jest człowiek. Dzięki szacunkowi i ogromnej sympatii, jaką Pan Profesor zawsze darzył i darzy swoich studentów, wykłady i seminaria zawsze odbywają się w salach pełnych otwartych umysłów i gorących serc, czego wyrazem i teraz stała się aula wypełniona po brzegi uczniami Pana Profesora.

Wyrazem naszego uznania był przygotowany przez nas pod kierunkiem dr Marty Wysockiej program słowo-muzyczny wzbogacony, dzięki życzliwości najbliższych, zdjęciami z różnych okresów i wydarzeń z życia Pana Profesora, a także różnorodna, nawiązująca do koncepcji naukowych Pana Profesora Stanisława Grabiasa, tematyka wystąpień Szanownych Gości Honorowych z wielu ośrodków naukowych w całej Polsce, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia oraz pomoc w organizacji niespodzianki dla Pana Profesora.

Konferencja była okazją do wymiany cennych refleksji naukowych, ale dostarczyła także jej uczestnikom wielu emocji i wzruszeń.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Rodziny, Przyjaciół i Uczniów Pana Profesora, którzy w wielkiej tajemnicy ochoczo przyłączyli się do organizacji konferencji-niespodzianki Dziękuję wszystkim Kolegom i Koleżankom za otwarte serca, entuzjazm i ogromne zaangażowanie od początku do końca organizacji naszej konferencji. Bardzo dziękuję także wszystkim Uczestnikom, Patronom i Sponsorom oraz każdemu, kto czynem i dobrym słowem wsparł nasze wydarzenie.