I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Olsztynie

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Instytutem Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową. Spotkanie odbyło się się w Olsztynie w dniach 8–9 czerwca 2018 r.

Tematem konferencji uczyniono zagadnienia diagnozy, terapii oraz wsparcia osób z zaburzeniami mowy. Przeprowadzono prezentację różnych metod postępowania w zaburzeniach mowy w formie wystąpień plenarnych, warsztatów szkoleniowych oraz plakatów. Oprócz problemów diagnozy i terapii logopedycznej, szczególną uwagę poświęcono rozmaitym formom wspierania postępowania logopedycznego – edukacji teatralnej, plastycznej, muzycznej oraz technologiom komputerowym i informacyjnym,
a także opiece instytucjonalnej i pomocy prawnej w przypadku różnych zaburzeń języka i komunikacji. Naukową refleksją obejęto wyniki nowych interdyscyplinarnych badań nad zaburzeniami mowy, a także interesujące diagnostycznie i terapeutycznie przypadki zaburzeń mowy.

Zagadnienia diagnozy, metody terapii i formy wsparcia w rozmaitych zaburzeniach mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych przedstawili znawcy problematyki, specjalizujący się w teorii i praktyce logopedycznej, a także w dyscyplinach pokrewnych. 

Do wzięcia udziału w konferencji zaproszono zainteresowanych
jej problematyką – logopedów, nauczycieli, językoznawców, pedagogów, psychologów, lekarzy, prawników, teoretyków i praktyków teatru, sztuk muzycznych i plastycznych, a także studentów i doktorantów.