LOGOPEDIA Tom 37, 2008

LOGOPEDIA Tom 37, 2008

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2008
37

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Stanisław Grabias, Wstęp, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 5-7

Stanisław Grabias, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 13-27

Zdzisław Marek Kurkowski, Anita Trochymiuk, Ewa Muzyka, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń słuchu, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 29-37

Joanna Stasiak, Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii prolongaty, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 39-57

Anna Sołtys-Chmielowicz, Standard postępowania logopedycznego w przypadku dyslalii, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 59-67

Jolanta Panasiuk, Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 69-88

Urszula Jęczeń, Standard postępowania logopedycznego w przypadku oligofazji, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 89-97

Jagoda Cieszyńska, Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 99-105

Marta Korendo, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zespołu Aspergera, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 107-115

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Standard postępowania logopedycznego w przypadku dysleksji rozwojowej, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 117-125

Barbara Ostapiuk, Lilianna Konopska, Małgorzata Stecewicz, Postępowanie logopedyczne w przypadku wadliwej wymowy – dyslalia czy dysglosja, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 127-130

Lilianna Konopska, Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z wadą zgryzu, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 131-139

Barbara Ostapiuk, Standard postępowania logopedycznego w dyslalii ankyloglosyjnej, „Logopedia”, 2008, t. 37, 141-166

Małgorzata Stecewicz, Ludmiła Halczy-Kowalik, Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób po usunięciu nowotworu złośliwego jamu ustnej, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 167-173

Danuta Pluta-Wojciechowska, Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 175-205

Joanna M. Kamuda-Lewtak, Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób laryngektomowanych, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 207-215

Tomasz Woźniak, Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania, „Logopedia”, 2008, t. 37, 217-226

Tomasz Woźniak, Standard postępowania logopedycznego w przypadku giełkotu, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 227-234

Urszula Mirecka, Standard postępowania logopedycznego w przypadku dyzartrii, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 235-242

Marta Wysocka, Anna Skoczylas, Agata Szkiełkowska, Marzena Mularzuk, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 243-254

Jolanta Panasiuk, Standard postępowania logopedycznego w przypadku a afazji, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 255-278

Jolanta Panasiuk, Standard postępowania logopedycznego w pragnozji, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 279-296

Aneta Domagała, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń mowy w otępieniu alzheimerowskim, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 297-311

Tomasz Woźniak, Standard postępowania logopedycznego w schizofazji, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 313-322

Stanisław Grabias, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia”, 2008, t. 37, s. 323-338