LUBELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

LUBELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGOSkład Zarządu:

Przewodnicząca: mgr Kamila Bigos

Zastępca Przewodniczącej: mgr Magdalena Saj

Sekretarz: mgr Paulina Mistal

Skarbnik: mgr Karolina Małocha

kontakt: ptl.lublin@gmail.com

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od ponad pięćdziesięciu lat zrzesza logopedów – teoretyków i praktyków – aktywnie działających na rzecz rozwoju logopedii w regionie i kraju. Jako największy Oddział, przez kolejne lata, realizowano cele i założenia Towarzystwa podczas licznych spotkań, dyskusji i konferencji naukowo-szkoleniowych. Ostatni rok pod tym względem odznaczył się w sposób szczególny.

W ostatnim czasie działalność Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego polegała przede wszystkim na organizacji tematycznych szkoleń skierowanych do logopedów oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną przez nie tematyką. Pierwsze z nich, pt. „Twórczy język” w ruchu – metoda choreoterapeutyczna w terapii logopedycznej, odbyło się dn. 21 października 2018 r., i zostało przeprowadzone przez Panią mgr Sylwię Sawę, kolejne, pt. Programowanie języka polskiego u dzieci dwujęzycznych, odbyło się niespełna miesiąc później – 16 listopada 2018 r. i zostało przeprowadzone przez Panią mgr Urszulę Ciszewską-Psujek. Rok 2019 dla naszego Oddziału rozpoczął się organizacją dwudniowego szkolenia, pt. Terapia zaburzeń artykulacyjnych w praktyce logopedycznej, które w dn. 19-20 stycznia przeprowadziła Pani dr Anna Sołtys-Chmielowicz. W dn. 2-3 lutego 2019 r., odbyło się szkolenie prowadzone przez Panią dr Katarzynę Itę Bieńkowską, pt. Program diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej. W lutym zorganizowaliśmy jeszcze jedno szkolenie, poświęcone tematyce autyzmu, które poprowadziła Pani mgr Magdalena Tarnawska, pt. Pokazuję, mówię, rozmawiam – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych. Ostatnie szkolenie w 2019 r. przeprowadziła Pani mgr Magdalena Mastalerek-Dudek, a dotyczyło ono wykorzystania masażu Shantala w terapii logopedycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka. Nowy rok akademicki 2019/2020 zainagurowany został wykładem otwartym Pana Profesora Stanisława Grabiasa pt. Terapia logopedyczna a poznawcza i interakcyjna funkcja języka, w którym tłumnie uczestniczyli nie tylko logopedzi praktycy, ale i studenci logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, i który stał się początkiem cyklicznych spotkań naukowych prowadzonych w ramach działalności Lubelskiego Oddziału PTL.