Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Systemu Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Systemu Zdrowia

Szanowna Pani Prezes,

odpowiadając na Pani pismo z 18 marca 2020 r., uprzejmie informuję, że odpowiedzialność za kierowanie podmiotem leczniczym (także w stanie epidemii) ponosi kierownik tego podmiotu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295), w regulaminie
organizacyjnym podmiotu leczniczego (określanym przez jego kierownika) określa się (m.in.) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,