Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani prof. UŚ dr hab. Oldze Przybyli

z powodu śmierci jedynej, ukochanej

SIOSTRY

składa Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego