LOGOPEDIA Tom 45, 2016

LOGOPEDIA Tom 45, 2016

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2016
45

Strona tytułowa „Logopedia”, 45, 2016, s. 3.

Strona redakcyjna „Logopedia”, 45, 2016, s. 4
English Version

Spis treści „Logopedia”, 45, 2016, s. 13-15.
English Version

Mirosław Michalik, Kompetencja kulturowa jako przedmiot zainteresowania współczesnej logopedii – na przykładzie teorii logopedycznego wiersza pajdialnego, „Logopedia”, 45, 2016, s. 19-32.
English Version

Urszula Jęczeń, Strach jest koło ucha, czyli umiejscowienie emocji w ciele człowieka w wypowiedziach sześcioletnich dzieci, „Logopedia”, 45, 2016, s. 33-52.
English Version

Agnieszka Horodecka, Sprawność ortograficzna i interpunkcyjna uczniów klas I i II szkoły podstawowej – ocena tekstów przepisywanych, „Logopedia”, 45, 2016, s. 53-70.
English Version

Marta Wysocka, Luiza Mackiewicz, Percepcja intonacji u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, „Logopedia”, 45, 2016, s. 73-89.
English Version

Ewa Muzyka-Furtak, Konstrukcje hipokorystyczne i augmentatywne w języku dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu, „Logopedia”, 45, 2016, s. 91-107.
English Version

Magdalena Siegieda Zaburzenia rozwojowe u dzieci z padaczką, „Logopedia”, 45, 2016, s. 109-121.
English Version

Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor, O różnych typach skróconych wędzidełek języka, ich ocenie i interpretacji wyników badań w logopedii, „Logopedia”, 45, 2016, s. 123-155.

Urszula Mirecka, Suprasegmentalia w mowie dyzartrycznej w przypadkach mózgowego porażenia dziecięcego. Projekt badawczy, „Logopedia”, 45, 2016, s. 157-174.
English Version

Tomasz Woźniak, Neuroanatomiczne przyczyny jąkania, „Logopedia”, 45, 2016, s. 175-187.
English Version

Aneta Domagała, Interakcja: logopeda – pacjent z chorobą Alzheimera w fazie umiarkowanej w sytuacji badania diagnostycznego, „Logopedia”, 45, 2016, s. 189-202.
English Version

Magdalena Czajkowska, Ewa Kaptur, Metoda Vojty w diagnozie i terapii triady ssanie–połykanie–oddychanie u dziecka przedwcześnie urodzonego, „Logopedia”, 45, 2016, s. 205-219.
English Version

Ewa Wolańska, Adam Wolański, Kroje pisma ułatwiające czytanie osobom dyslektycznym, „Logopedia”, 45, 2016, s. 221-242.
English Version

Kazimiera Krakowiak, Wychowanie językowe i terapia logopedyczna w programie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu, „Logopedia”, 45, 2016, s. 245-268.
English Version

Katarzyna Plutecka, Uwarunkowania wychowania audytywno-werbalnego dzieci niesłyszących, „Logopedia”, 45, 2016, s. 269-280.
English Version

Monika Kowalska, Metody wspierające terapię logopedyczną pacjentów z dyzartrią w zespole Moebiusa, „Logopedia”, 45, 2016, s. 281-289.
English Version

Elżbieta Ryś et. al, Programy komputerowe i aplikacje na elektroniczne urządzenia mobilne wspomagające terapię osób z afazją – przegląd literatury anglojęzycznej, „Logopedia”, 45, 2016, s. 291-304.

Danuta Pluta-Wojciechowska, Rec: Lilianna Konopska, Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, „Logopedia”, 45, 2016, s. 305-308.

Ewa Muzyka-Furtak, Rec: Dorota Szubstarska, Barbara Bednarska, Świat opowiadany, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014 oraz Nowy świat opowiadany, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2015, „Logopedia”, 45, 2016, s. 309-311.

Danuta Pluta-Wojciechowska, Rec: Tomasz Smereka, Rozumienie przekazów językowych i jego zaburzenia, Wydawnictwo Mkwadrat, Wrocław 2015, „Logopedia”, 45, 2016, s. 313-314.

Urszula Mirecka, Rec: Mirosław Michalik, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, „Logopedia”, 45, 2016, s. 315-317.

Marta Wysocka, Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Profesora Stanisława Grabiasa i polskiej logopedii, „Logopedia”, 45, 2016, s. 319-320.

Anna Płonka, Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej (Chorzów, 10 października 2015 r.),  „Logopedia”, 45, 2016, s. 321-323.

Informacje dla Autorów przygotowujących teksty do druku, „Logopedia”,  45, 2016, s. 325-327.