LOGOPEDIA Tom 50-1, 2021

LOGOPEDIA Tom 50-1, 2021

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2021
50-1

Strona tytułowa „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 3

Strona redakcyjna „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 4

Spis treści „Logopedia”,50-1, 2021, s. 5-6

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 7-8

Mirosław Michalik, Podmiot logopedii. Szkic metodologiczny, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 11-29 , https://doi.org/10.24335/7vgn-9e90 = The subject of logopedics. Methodological sketch, s. 11-28.

Barbara Jamróz, Paulina Bętkowska, Magdalena Karney, Joanna Chmielewska-Walczak, Magdalena Milewska, Zaburzenia połykania jako powikłanie operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 33–47 , https://doi.org/10.24335/bax7-w541

Małgorzata Polit, Joanna Chmielewska-Walczak, Katarzyna Stopińska, Izabela Domitrz, Dysfagia ustno-gardłowa w ostrej fazie udaru mózgu – czynniki prognostyczne zaburzeń połykania oraz korelacja lokalizacji uszkodzenia OUN z objawami dysfagii, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 49–65 https://doi.org/10.24335/sc6e-rq80

Wojciech Lipski, Zaburzenia spójności wypowiedzi u pacjentów chorujących na schizofrenię paranoidalną, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 67–81 https://doi.org/10.24335/24ss-q950

Aneta Domagała, Nie wiem… Nie mogę naprawdę… Ja mam głowę taką, kiepską zupełnie – o zmianach w dyskursie pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 83–99 https://doi.org/10.24335/1ae4-8p71

Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Ita Bieńkowska, Katarzyna Szeremeta, Związek pomiędzy możliwościami
komunikacyjnymi, jakością życia i aktywnością fizyczną osób starszych, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 101–117
https://doi.org/10.24335/85xy-c557 = The Relationship Between the Communication Capabilities, Quality of Life, and Physical Activity of Older Adults, s. 99–115.

Renata Marciniak-Firadza, Istota zmysłu smaku w diagnozie i terapii logopedycznej osób dorosłych, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 121–142 https://doi.org/10.24335/47ya-zk67

Marta Wysocka, Zastosowanie piosenki we wspomaganiu rozwoju sprawności językowych, komunikacyjnych i poznawczych dziecka, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 143–156 https://doi.org/10.24335/att7-6b30

Ewa Muzyka-Furtak, Jak poprawić zrozumiałość wypowiedzi niedosłyszących uczniów? – trudności artykulacyjne a ćwiczenia ortofoniczne, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 157–169 https://doi.org/10.24335/tsps-6m89

Monika Łuszczuk, Ocena zgryzu u osób z wadami wymowy. Wskazówki dla logopedów, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 171–189 https://doi.org/10.24335/f51n-7b22

Marta Roze, Monika Kaźmierczak, Logopedyczne studium przypadku dorosłej kobiety z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i schizofrenią paranoidalną, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 191–214 https://doi.org/10.24335/t71g-a704

Kalina Kosacka, Osobowościowe uwarunkowania dynamiki wypowiedzi o emocjach, „Logopedia”, 50-1, 2021, s.217–235 https://doi.org/10.24335/s15q-vj45

Paulina Banaszkiewicz, Międzypłciowe różnice w strukturze pojęcia zazdrość – wykorzystanie techniki emocjonalnej fluencji werbalnej, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 237–251 https://doi.org/10.24335/dh6f-1869

Anna Błaszczak, Od szczęścia do nienawiści. Leksykon emocjonalny u dzieci w młodszym wieku szkolnym i młodzieży kończącej szkołę podstawową, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 253–270 https://doi.org/10.24335/vb4h-5536

Natalia Jach-Salamon, Struktura pojęcia smutek u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, „Logopedia”, 50-1, 2021, s. 271–288 https://doi.org/10.24335/37p8-z107