LOGOPEDIA Tom 39-40, 2010-2011

LOGOPEDIA Tom 39-40, 2010-2011

OKŁADKA POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2010-2011
39-40

Strona tytułowa, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011

Tomasz Woźniak, Słowo wstępne, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 5-6.
English Version

Spis treści, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011
English Version

Stanisław Grabias, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 9-34.
English Version

Alina Maciejewska, Przekład wewnątrzjęzykowy miarą dojrzałości językowej dziecka/ ucznia, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 35-53.
English Version

Ewa Muzyka-Furtak, Twórczość wyrazowa dzieci 7-letnich, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 55-66.
English Version

Ludmiła Halczy-Kowalik, Małgorzata Stecewicz, Andrzej Wiktor,
Adam Jaworski, Dysfunkcja szpary ust zapowiedzią zaburzeń wymowy u chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej?, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 67-81.

English Version

Maria Hortis-Dzierzbicka, Rozszczep podśluzówkowy podniebienia. Rozpoznawanie i leczenie, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 83-92.
English Version

Danuta Pluta-Wojciechowska, O stylu komunikacji dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 93-120.
English Version

Barbara Ostapiuk, Asymetria w tworzeniu głosek u osób z ankyloglosją, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 121-146.
English Version

Jolanta Panasiuk, Metodologiczne podstawy badań nad interakcją w afazji, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 147-184.
English Version

Urszula Mirecka, Ocena zrozumiałości wypowiedzi w dyzartrii, „Logopedia”, 39-40, t. 2010-2011, s. 185-196.
English Version

Tomasz Woźniak, Pamięć tekstu jako kategoria diagnozy logopedycznej, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 197-206.
English Version

Aneta Domagała, Metoda zanikających podpowiedzi w diagnozie i terapii logopedycznej osób z otępieniem, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 207-218.
English Version

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Diagnozowanie dysortografii u osób z zaburzeniami w sferze grafomotoryki, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 219-228.
English Version

Marta Wysocka, Ocena percepcji prozodii mowy, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 229-240.
English Version

Ewa Kowalewska-Kuczkowska, Rec: Agnieszka Banaszkiewicz, Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 241-242.

Lilianna Konopska, Rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2010, „Logopedia”, t. 39-40, 2010-2011, s. 243-247.