LOGOPEDIA Tom 51-1, 2022

LOGOPEDIA Tom 51-1, 2022

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2022
51-1

Strona tytułowa,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 3

Strona redakcyjna,
„Logopedia” 51-1, 2022, s. 4

Spis treści,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 5-6

Elżbieta Szabelska,
Charakter zaburzeń językowych w ADHD,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 27-41
DOI: https://doi.org/10.24335/z5de-0c47 

Wojciech Lipski,
Zaburzenia spójności wypowiedzi w schizofrenii w świetle teorii konotacji,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 43-60
DOI: https://doi.org/10.24335/860f-gx59

Aleksandra Boroń, Edyta Gurok, Łukasz Kowalczyk, Kalina Kosacka, Katarzyna Węsierska, J. Scott Yaruss,
Evaluating the Experience of Stuttering and Quality of Life among Polish School-age Children: Psychometric Investigation with the OASES-S-PL,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 63-79
DOI: https://doi.org/10.24335/gsjh-8×17

Tomasz Woźniak, Alicja Skibicka,
Ocena jakości życia dorosłych osób jąkających się,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 81-99
DOI: https://doi.org/10.24335/fdj0-5640

Justyna Kotowicz, Zofia Wodniecka, Klaudia Tondos,
Dwujęzyczność migowo-mówiona słyszących osób mających G/głuchych rodziców (badania ankietowe dotyczące kontaktu polskiego języka migowego i fonicznej polszczyzny),
„Logopedia”, 51-1, 2022, s.101-118
DOI: https://doi.org/10.24335/3k0m-wq82
English Version

Patrycja Dziewulska, Ewelina Zając,
Wiedza nauczycieli na temat zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji uczniów z ASD – wyniki badań, „Logopedia”, 51-1, 2022, s. 119-134
DOI: https://doi.org/10.24335/r033-6w34

Zofia Zawadka, Zdzisław Marek Kurkowski prof. em.,
Zagadnienia logopedyczne i audiologiczne w czasopiśmie ,,Szkoła Specjalna” w latach 2009–2020, „Logopedia”, 51-1, 2022, s. 135-156
DOI: https://doi.org/10.24335/j640-qk86

Agata Witan,
Świadomość polskich logopedów na temat wykorzystania elementów metody werbotonalnej w terapii logopedycznej osób z różnymi zaburzeniami mowy,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 159-185
DOI: https://doi.org/10.24335/5g00-bb12

Anna Wojnarowska-Borowiec,
Funkcje w obszarze orofacjalnym u pacjentów z zaburzeniami o typie TMD,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 187-206
DOI: https://doi.org/10.24335/sx6r-yc36

Danuta Pluta-Wojciechowska,
Tak zwane seplenienie boczne. O objawie i mechanizmie zaburzeń,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 205-224
DOI:  https://doi.org/10.24335/h6qq-qx66

Anita Lorenc,
Rec: Gulip Małgorzata, Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako
element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin 2021,
Wydawnictwo UMCS, ss. 448,

DOI: https://doi.org/10.24335/rrg3-8c63

Anita Lorenc,
Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa, Linguist in the Field: A Practical
Guide to Speech Data Collection, Processing, and Management. Poznań 2021,
Wydawnictwo Rys, ss. 110,
 
DOI: https://doi.org/10.24335/f7t4-9f06