LOGOPEDIA Tom 48-1, 2019

LOGOPEDIA Tom 48-1, 2019

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2019
48-1

Strona tytułowa „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 3

Spis treści „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 5-8.

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 9-12.

Ewa Humeniuk, Zbigniew Tarkowski, Osobowość chronicznie jąkających się, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 15-26, DOI: https://doi.org/10.24335/98cp-8p41

Grażyna Jastrzebowska, Zaburzenia neurorozwojowe. Zmiany w podejściu teoretycznym i diagnostycznym, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 27-46, DOI: https://doi.org/10.24335/j1n8-kg94 / English Version

Ewa Hrycyna, Zaburzenia semantyczne i pragmatyczne – problemy terminologii, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 47-62, DOI: https://doi.org/10.24335/ga0e-5s04

Urszula Jęczeń, Kreatywne a schematyczne operowanie wiedzą na przykładzie definicji kognitywnej, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 63-78, DOI: https://doi.org/10.24335/3mjf-qs89 / English Version

Aneta Syta, Dysfunkcje prawej półkuli mózgu a deficyty językowe i komunikacyjne, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 79-90, DOI: https://doi.org/10.24335/n0ks-2209

Monika Łuszczuk, Język w przestrzeni oralnej. „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 91-106, DOI: https://doi.org/10.24335/5tha-kz48 / English Version

Jolanta Wojciechowicz et al., Analiza akustyczna głosek [s], [z], [š] i [ž] u pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM  (…), „Logopedia”, 48-1, 2019, 107-120, DOI: https://doi.org/10.24335/9hjg-4t92

Beata Ciecierska-Zajdel, Wewnątrzjęzykowe uwarunkowania zniekształceń wymowy polskich sybilantów palatalnych, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 121-136, DOI: https://doi.org/10.24335/rn88-qa60

Danuta Pluta-Wojciechowska, Orofacjologopedia, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 137-158, DOI: https://doi.org/10.24335/cpcp-1933

Tatiana Filiczeva „Logopedia”, Персонификация в логопедической работе с детьми с общим недоразвитием речи, 48-1, 2019, s. 159-168, DOI: https://doi.org/10.24335/wx1n-z113 / English Version

Anna Zwierzchowska, Katarzyna Bieńkowska, Piotr Jurczak, Motoryka artykulacyjna a status fizyczny i sprawność mięśni oddechowych dzieci z wadą wymowy, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 171-186, DOI: https://doi.org/10.24335/bp8m-xv12 / English Version

Agnieszka Hamerlińska. „Logopedia”, Węch i jego zaburzenia przedmiotem badań (również) logopedii, 48-1, 2019, s. 187-202, DOI: https://doi.org/10.24335/t0jy-aa32

Tomasz Woźniak, „Logopedia”, Techniki kształtowania płynności mówienia jako podstawa kompleksowej terapii jąkających się starszych dzieci i młodzieży, 48-1, 2019, s. 203-214, DOI: https://doi.org/10.24335/k6hx-g608 / English Version

Marta Wysocka, „Logopedia”, Możliwości zastosowania muzyki w terapii logopedycznej. Przegląd badań, 48-1, 2019, s. 215-230, DOI: https://doi.org/10.24335/fqr2-tg45 / English Version

Mirosław Michalik et al., „Logopedia”, Tempo artykulacji i tempo mówienia w otępieniu alzheimerowskim, 48-1, 2019, s. 231-150, DOI: https://doi.org/10.24335/agez-d467

Lilianna Konopska, „Logopedia”, Laryngologiczne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją, 48-1, 2019, s. 251-270, DOI: https://doi.org/10.24335/ph3w-j709 / English Version

Ewa Gacka. „Logopedia”, Podejście interakcyjne rodzic – dziecko w terapii opóźnień rozwoju mowy, 48-1, 2019, s. 271-286, DOI: https://doi.org/10.24335/apf9-8w08

Alicja Chilinska-Pułkowska, „Logopedia”, Terapia logopedyczna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,  48-1, 2019, s. 287-300, DOI: https://doi.org/10.24335/cfbb-9p13

Justyna Kackieło-Tomulewicz et al., „Logopedia”, Dziecko z zespołem Williamsa – diagnoza, terapia, rokowania. Studium przypadku dziecka 3-letniego, 48-1, 2019, s. 303-314, DOI: https://doi.org/10.24335/sm1g-2z72

Jolanta Panasiuk, „Logopedia”, Mutyzm w autyzmie. Studium przypadku, 48-1, 2019, s. 315-338, DOI: https://doi.org/10.24335/fn76-6b62 / English Version

Lidia Nawrocka et al., Pomutacyjna niestabilność głosu – opis przypadku,”Logopedia”, 48-1, 2019, s. 339-350, DOI: https://doi.org/10.24335/p5rp-vh79

Izabela Buczyńska,  Zaburzenia mowy u pacjentów onkologicznych regionu głowy i szyi w diagnozie i terapii logopedycznej. Studium przypadku, „Logopedia”,48-1, 2019, s. 351-370, DOI: https://doi.org/10.24335/2qp7-d539

Joanna Chłosta-Zielonka, Rola pisarstwa autobiograficznego w kształceniu logopedycznym. Przykłady, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 373-386, DOI: https://doi.org/10.24335/80cd-wa44

Maria Ostasz, Marta Pustuła, Edytorski aspekt logopedycznych wierszy w książkach obrazkowych. „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 387-400, DOI: https://doi.org/10.24335/vvke-x307

Monika Czerepowicka, Magdalena Osowicka-Kondratowicz, Jasnopis a wsparcie osób z zaburzeniami mowy (…), „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 401-418, DOI: https://doi.org/10.24335/c6r7-1p62

Monika Kaźmierczak, „Logopedia”, Słabowidzący aktywnym uczestnikiem komunikacji. Możliwości wsparcia ucznia w przestrzeni ogólnodostępnej szkoły średniej, 48-1, 2019, s. 419-438 DOI: https://doi.org/10.24335/tkrk-2266

Maria Hortis-Dzierzbicka, Interdyscyplinarne leczenie rozszczepów wargi i/lub podniebienia – aktualny stan wiedzy, „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 439-446, DOI: https://doi.org/10.24335/vk1q-7230

Zbigniew Tarkowski, W trosce o dobre obyczaje. Uwagi polemiczne do artykułu T. Woźniaka Stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku, „Logopedia”, 47-2, 2018, ss. 141–151 „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 449-452., DOI: https://doi.org/10.24335/k8jf-qc52

Tomasz Woźniak, „Logopedia”, O dobre obyczaje i zdrowy rozsądek – odpowiedź na uwagi Zbigniewa Tarkowskiego zgłoszone do artykułu: Stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku, „Logopedia”, 47–2, 2018, ss. 141–151 48-1, 2019, s. 453-456, DOI: https://doi.org/10.24335/rfb7-qp68

Paulina Krzeszewska, Rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 325 „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 459-464, DOI: https://doi.org/10.24335/qxhw-8×91

Andrzej Czernikiewicz, Rec: Wojciech Lipski, Zaburzenia konotacji w schizofrenii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, ss. 476 „Logopedia”, 48-1, 2019, s. 465-466, DOI: https://doi.org/10.24335/vpw5-sk49